Hluk je problém, který byste neměli přehlížet

Hluk v prostředí, ve kterém žijeme, působí významně na náš organismus, ale jeho vliv je stále často opomíjen. Dle Světové zdravotnické organizace je druhou největší environmentální příčinou zdravotních problémů. Rušení hlukem prokazatelně způsobuje:

 • únavu,
 • ztrátu pozornosti a s ní vyšší pravděpodobnost nehod a úrazů,
 • neochotu,
 • agresivitu,
 • zhoršení paměti,
 • snížení kvality a hloubky spánku,
 • celkové snížení výkonnosti.

Obecně hluk snižuje odolnost organismu a při dlouhodobém vystavení nadměrnému hluku se podílí na:

 • vzniku hypertenze (vysoký krevní tlak),
 • poškození srdce,
 • zvýšení rizika infarktu,
 • snížení imunity,
 • chronické únavě a nespavosti.

Navíc může vést k dočasným nebo také trvalým změnám a poškození našeho sluchového aparátu.

Když je hluk vidět

Měření hluku a jeho grafická vizualizace za pomoci hlukových monitorů je jednoduchý, ale účinný způsob, jak dosáhnout snížení hluku a zvýšit obecné povědomí o problémech hluku. Hlavním důvodem použití hlukových monitorů je potřeba a požadavek na snížení hladin hluku kdekoli a snadnou formou.

A proč?

Hlukové monitory SoundEar pomáhají po celém světě snižovat hluk v řadě oblastí a oborů. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti monitorování hluku tak nabízí jedinečná řešení a pomoc při "měření decibelů".

Názorně zobrazují hlukové hladiny a lidé díky této vizualizaci podvědomě mluví a chovají se tišeji. V pracovním prostředí monitory mohou upozorňovat na nutnost použití ochranných pomůcek při dosažení stanovených hlukových hladin nebo překročení hluku tam, kde jsou stanoveny hlukové limity.


Hlukové monitory

Monitory se hodí i pro trvalá monitorování venkovních hlukově exponovaných míst - např. hluk z dopravy, ze zástavby nebo průmyslových areálů a výsledky lze použít pro akční plány, hlukové studie nebo okamžitě reagovat na nadměrný hluk.

Kde všude je hluk problém?

Hlukové monitory oceníte i v odvětvích, kde byste to nečekali. Nejčastěji jsou používány ve:

 • zdravotnických zařízeních (novorozenecké jednotky, operační sály, jednotky intenzivní péče, zotavovací pokoje, pokoje s více lůžky, čekárny apod.),
 • školách a školkách,
 • veřejných institucích,
 • fitness centrech a plaveckých bazénech,
 • prostorách pro kulturní účely,
 • kancelářských prostorách (open space, coworking)
 • pracovním prostředí – na stavbách, výrobních linkách, v průmyslu apod.

Pojďme společně snižovat hluk a zlepšit tak kvalitu našich životů. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům, rádi vám poradíme s výběrem.

Zobrazit produkty