Hluk v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních

V posledních desítkách let byla provedena řada výzkumů a studií, které prokázaly, že hluk v nemocnicích a zdravotnických zařízeních významně roste. I přes zásadní dopady, jde o problém, který je stále často podceňován.

Vliv hluku

Hluk negativně ovlivňuje jak psychický, tak fyzický stav pacientů. A nejen pacientů. Personál zdravotnických zařízení – lékaři, sestry, pomocné síly, ti všichni jsou hlukem ovlivněni. U pacientů se prodlužuje potřebná doba pro zotavení, zvyšuje se potřeba medikace i počet opětovných hospitalizací. U zdravotníků se zvyšuje míra stresu a riziko chyb.

Nemocnice a zdravotnická zařízení po celém světě jsou tak postavena před nelehký úkol – hluk efektivně snižovat.

Zdroje hluku

Akustických zdrojů je v nemocnicích mnoho – přístroje, nástroje, vozíky, výtahy, postele, automatické dveře, alarmy, telefony, vzduchotechnika. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku je také komunikace mezi lidmi. Lékaři a sestry tráví průměrně 40 % pracovní doby komunikací. A i pacienti a návštěvy mluví často.

Ne vždy je možné ovlivnit hlukovou situaci konstrukčními zásahy (obklady stěn a stropů, uspořádání lůžek, akustické zástěny). Jak jinak tedy hluk snížit?

Vizualizace hluku

Vizualizace hluku se osvědčila jako vhodný a praktický nástroj, jak na přemíru hluku účinně upozornit. Pokud lidé jasně vidí, že překročili určitou hlukovou hladinu, podvědomě se chovají a mluví tišeji. Použitím hlukových monitorů dochází k prokazatelnému snížení hluku. Již změna o 3 decibely je významné zlepšení, vnímáme ho jako snížení hlučnosti o polovinu. Takže každý decibel se počítá!

Monitory hluku SoundEar

Velkou výhodou hlukových monitorů je jednoduchá instalace a použití. Prostě se zavěsí na zeď a fungují. Konkrétní modely monitorů se liší i svými funkcemi: umí hluk měřit, vizualizovat, ukládat data nebo odesílat upozornění SMS zprávou či po síti při překročení nastaveného limitu.

Ve světě jsou ve zdravotnictví používány tisíce hlukových monitorů SoundEar (v ošetřovnách, čekárnách, ordinacích, pokojích i chodbách). A i v České republice instalací neustále přibývá (na neonatologických odděleních či jednotkách intenzivní péče).

Vytvořte klidnější a tišší prostředí pro pacienty a personál i vy.

Zobrazit produkty