Hluk v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních

V několika posledních desítkách let byla provedena řada výzkumů a studií, které prokázaly, že hluk v nemocnicích a zdravotnických zařízeních obecně významně vzrostl. A v podstatě všude – v ošetřovnách, čekárnách, ordinacích i na pokojích. Hluk negativně ovlivňuje jak psychický, tak fyzický stav pacientů. A nejen pacientů. Personál zdravotnických zařízení – lékaři, sestry, pomocný zdravotnický personál, Ti všichni jsou negativně hlukem ovlivněni. Nemocnice a zdravotnická zařízení po celém světě problémy vysokých hlukových hladin již řešila nebo řeší a ani Čeká republika není výjimkou.

Snižování hluku ve zdravotnických zařízeních není zcela jednoduchá záležitost, protože akustických zdrojů je značné množství (přístroje, nástroje, vozíky, výtahy, postele, automatické dveře, alarmy, telefony, vzduchotechnika apod.). Zásadním zdrojem hluku je také komunikace mezi lidmi – lékaři, pacienti, sestry atd. Vzhledem k tomu, že není vždy možné ovlivnit hlukovou situaci konstrukčními zásahy (obklady stěn a stropů, uspořádání lůžek, akustické zástěny), je nutná redukce hlukových zdrojů.

Vizualizace hluku se ukázala být vhodným a praktickým nástrojem, jak na něj účinně upozornit a použitím hlukových monitorů dochází k prokazatelnému snížení hluku. Pokud lidé jasně vidí, že je v místě, kde je monitor instalován, hluková hladina překročena, podvědomě se chovají a mluví tišeji. A každý decibel se počítá! Vzhledem k tomu, že změna o 3dB (decibely) představuje změnu akustické energie o dvojnásobek, je zvýšení či snížení hluku o 3dB už významné.

Po celém světě jsou používány ve zdravotnictví (a nejen ve zdravotnictví) tisíce hlukových monitorů SoundEar a také v České republice instalací neustále přibývá (neonatologická oddělení, jednotky intenzivní péče). Velkou výhodou hlukových monitorů je jednoduchá instalace a použití. Prostě se zavěsí na zeď a fungují. Konkrétní modely monitorů se liší i svými funkcemi: umí hluk měřit, vizualizovat, ukládat nebo i odesílat upozornění SMS zprávou nebo po síti při překročení nastaveného limitu.

NABÍDKA HLUKOVÝCH MONITORŮ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ