O monitorování hluku

SoundEar-2-series-1

Hluk je problém

Hluk v prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a trávíme nejen volný čas působí významně na náš organismus. Lidské ucho je složitý nástroj, který se ovšem nechá ošidit a objektivní vnímaní hlukových hladin je často nemožné. Dlouhodobé vystavení vysokým hlukovým hladinám může být pro náš organismus nejen stresovou záležitostí (špatné soustředění apod.), ale může vést k dočasným nebo také trvalým změnám a poškození našeho sluchového aparátu.

Když je hluk vidět

Přístroje na měření hluku (zvukoměr) bývají často složitá zařízení. Hlavním důvodem použití hlukových monitorů je potřeba a požadavek na snížení hladin hluku snadnou formou a kdekoli. Měření hluku a grafická vizualizace hluku je jednoduchý, ale účinný způsob, jak dosáhnout snížení hluku a zvýšit obecné povědomí o problémech hluku. Hlukové monitory se používají pro měření zvuku v mnoha různých prostředích a jsou skvělým nástrojem pro vizualizace hlukových hladin.

A proč?

Hlukové monitory jako měřič hluku nám zobrazují hlukové hladiny a lidé při této vizualizaci např. podvědomě mluví a chovají se tišeji. V pracovním prostředí monitory mohou upozorňovat na nutnost použití ochranných pomůcek při dosažení stanovených hlukových hladin nebo překročení hluku tam, kde jsou stanoveny hlukové limity. Monitory se hodí i pro trvalá monitorování venkovních hlukově exponovaných míst - např. hluk z dopravy, ze zástavby nebo průmyslových areálů a výsledky lze použít pro akční plány, hlukové studie nebo okamžitě reagovat na nadměrný hluk.

A kde?

Hlukové monitory SoundEar pomáhají po celém světě snižovat hluk v řadě oblastí a odvětví. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti monitorování hluku tak nabízí jedinečná řešení a pomoc při "měření decibelů". Monitory jsou nejčastěji používány ve zdravotnických zařízeních (novorozenecké jednotky, operační sály, jednotky intenzivní péče, zotavovací pokoje, pokoje s více lůžky, čekárny apod.), školách a školkách, veřejných institucích, fitness centrech a plaveckých bazénech, prostorách pro kulturní účely, kancelářských prostorách nebo pracovním prostředí - na stavbách, výrobních linkách, v průmyslu apod.

NABÍDKA HLUKOVÝCH MONITORŮ