Snižování hluku na novorozeneckých odděleních

Hluk tvořený v nemocničním prostředí je nepříjemný pro každého člověka. Pro předčasně narozené děti je však vysoký hluk velmi rizikový, jelikož jejich vnitřní systém ještě není dokonale vyvinut, a tak tyto děti potřebují co nejvíce odpočinku a spánku.

I proto zahájilo novorozenecké oddělení (NICU) vysoce specializované nemocnice v Dánsku Rigshospitalet spolupráci se společností SoundEar, která se zabývá snižováním hluku také ve zdravotnických zařízeních.

Ne každý zvuk je hluk

Zaměstnanci novorozeneckého oddělení zdůrazňují, že je rozdíl mezi tím, co nazývají „neškodný“ zvuk a hluk. Jde o to, že ne každý zvuk je hluk a ne každý zvuk by měl být odstraněn. Pro vývoj novorozenců je důležité, aby slyšeli zvuky, jako třeba mluvení či zpěv jejich rodičů a sourozenců. Je také důležité, aby mohl personál v kritických situacích zřetelně komunikovat, a je nevyhnutelné, že některá lékařská zařízení, jako třeba dýchací přístroje, jsou hlučná. To, co je potřeba omezovat, je zbytečný hluk pocházející z práce s nábytkem, z alarmů, rutinních pracovních postupů či hovorů.

Nutnost obeznámit rodiče

Důležitou součástí projektu je informovat rodiče o tom, proč jsou hlukoměry instalovány – nezaměřovat se při podávání informací pouze na snižování hluku, ale také zdůraznit, že by měli stále mluvit se svými novorozenci a že některé postupy lékařské péče nutně povedou k určité úrovni hluku. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvořit vzdělávací materiály, který dostanou rodiče na novorozenecké jednotce.

Příklad letáku zde.

Snižování hluku grafickým upozorněním

Cílem je snížit hladiny hluku instalací hlukoměrů ve všech pokojích. Polovina měřičů hluku jsou „anonymní“ bílé boxy, které pouze měří a shromažďují data. Druhá polovina hlukoměrů má také displej s barevným uchem, které svítí zeleně, žlutě nebo červeně. Barva upozorňuje na případné překročení mezních hodnot hluku.

Jak na personál a rodiny, aby snížili hlučnost?

Hnací síly projektu na NICU jsou:

  • Janne Weis, klinická výzkumnice a specialistka v ošetřovatelství
  • Gorm Greisen, MD, profesor dětského lékařství
  • Susanne Søndergaard Kappel, specialistka na klinické ošetřovatelství

Doufají, že uvidí snížení hladiny hluku prostřednictvím různých způsobů přístupu:

  • Hlukoměry s displeji by měly pomoci personálu a rodinám uvědomit si vlastní hladinu hluku a změnit své hlučné chování.
  • Software pomáhá zaměstnancům uvědomit si, kdy a kde jsou hladiny hluku kritické a že by se něco mělo dělat jinak.
  • Software zasílá týdenní zprávy o hluku prostřednictvím e-mailu klíčovým zaměstnancům, kteří tyto zprávy používají jako základ pro další diskusi o hluku na poradách zaměstnanců.

Změna rutin

Poté, co zařízení SoundEar několik měsíců visela na NICU, byl personál požádán o vyplnění dotazníku o vnímaném hluku v nemocnici a o tom, zda se zdá, že zařízení SoundEar něco změnila. Na dotazník odpovědělo 14 zaměstnanců, především zdravotních sester, a 78,6 % z nich uvedlo, že je zařízení SoundEar přimělo věnovat větší pozornost hladinám hluku. Stejné množství respondentů údajně změnilo některé jejich chování kvůli zařízením SoundEar.

Změna, kterou většina zaměstnanců údajně provedla, spočívala např. ve vybalení injekčních stříkaček a dalších typů lékařského vybavení mimo pokoje pacientů, protože si všimli, že trhání plastů způsobuje kolem dětí zbytečný hluk. Jiní uvedli, že po instalaci zařízení SoundEar ztišili hlas a došlo také ke snížení hladiny hluku alarmů přístrojů. Několik zaměstnanců také uvedlo, že zaznamenali zvýšenou pozornost ke hluku u rodičů. Ti komentovali hluk ostatních návštěvníků či příbuzných, čímž rozšířili povědomí o snižování hluku.

Software na zakázku

Všechny hlukoměry přenášejí data z měření hluku bezdrátově do centrálního počítače, kde jsou přístupné personálu prostřednictvím software, který společnost SoundEar ve spolupráci s personálem NICU vyvinula speciálně pro nemocniční použití.

Spoluvytváření systému měření hluku

Důležitou součástí projektu bylo vytvoření systému, který by pomohl snížit nemocniční hluk a stal se součástí každodenní rutiny v nemocnicích. Pro SoundEar to znamenalo zaměřit se na to, co zaměstnanci potřebují a jak vypadá jejich každodenní pracovní život, a přizpůsobit se tomu. V prvních dnech projektu považoval SoundEar softwarovou platformu za hlavní součást systému a za něco, s čím by zaměstnanci měli být schopni denně komunikovat. Měli by sledovat hladinu hluku stejně, jako byli zvyklí sledovat zdravotní úroveň novorozenců.

Aby byl software co nejužitečnější, společnost SoundEar anketu se zaměstnanci. Velmi brzy se ukázalo, že i když sestry považovaly snižování hluku v nemocnici za důležité, zaměřily se na kritickou lékařskou péči o novorozence a na jejich udržení při životě. Jejich čas byl při výkonu zaměstnání omezený a nebyli schopni upřednostnit ze svého zaneprázdněného programu čas, který by věnovali nahlédnutí do software, který pro děti neměl bezprostřední lékařský význam.

Místo toho byl přijat návrh, aby za snižování hluku v nemocnici odpovídalo několik členů personálu, kteří by prohlíželi data v software a shromažďovali postřehy pro ostatní zaměstnance, o kterých mohou diskutovat na týdenních schůzkách. V průběhu času se tento pohled na věc proměnil v automaticky generované zprávy o hluku, které byly zasílány klíčovým zaměstnancům, aby je každý týden prodiskutovali na schůzkách zaměstnanců.

Zobrazit produkty